Türk Hızlandırıcı Işınım Laboratuvarı (TARLA), hızlandırıcı bilimi üzerine bilimsel ve teknik araştırmaları teşvik etmek, araştırmacılara ve endüstriye "son teknoloji" yetenekler sunan çok amaçlı ve çok disiplinli bir araştırma altyapısıdır.

Alım Yapılan Pozisyonlar

Proje Birimi Personeli


İŞ TANIMISanayi kuruluşlarıyla ortak araştırma projeleri geliştirmek,Araştırmacıları sanayinin ihtiyaçlarıyla eşleştirerek koordinasyonunu sağlamak,Kurum araştırmacılarının sanayiyle geliştirilecek projelerinin başvuru süreçlerinde destek sağlamak,Sözleşme sürecinde görev almak ve sözleşme yönetimini gerçekleştirmek,Patentlerinin ticarileştirmesiyle ilgili süreçlerde destek olmak,Yeni ya da mevcut ürünün geliştirilmesi için diğer iş birimleri ile birlikte çalışarak plana uygun ilerlenmesini sağlamak,,Mevcut olan ürün ya da hizmetlerin ticarileştirilmesi üzerinde çalışmak,YETKİNLİKLEREn az lisans düzeyi / İktisadi İdari Bilimler veya Mühendislik/Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun olmuş olmak ,Tercihen Teknoloji Transfer Ofisi deneyimine sahip olmak,Ulusal ve uluslararası Ar-Ge destek mekanizmaları hakkında (TÜBİTAK TEYDEB, ARDEB, AB vb.) bilgi ve deneyim (proje yazım ve yönetim deneyimi) sahibi olmak,Üniversite sanayi işbirliği projeleri geliştirme alanında minimum 5 yıl tecrübeye sahip olmak,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği


GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMIGÖREV SORUMLULUKLARI·  TARLA elektronik sistemlerine ve elektron tabancası sistemine destek verecek devre tasarımı yapabilecek;·  LLRF sisteminin yapısal konfigürasyonu (FPGA firmware) ve EPICS kontrol sistemine entegrasyonuna katkıda bulunacak;·  TARLA RF sisteminin kurulum sürecine katılacak;·  TARLA demet hattı için elektromekanik sistemler tasarlayabilecek kurulumunu yapabilecek;·  Analitik hesaplamalar yapabilecek, düzenli raporlama yapabilecek;·  Zayıf/Yüksek gerilim sistemlerinde gerekli ölçüm ve test ekipmanları ile ölçüm yapabilecek.·  Hali hazırda kurulu elektronik sistemlerin arıza analizi ve bakım süreçlerini yürütebilecek, hızlandırıcı sisteminin operasyon periyotları sırasında 7/24 teknik destek verebilecek;·  Tasarımlarda gerekli dizayn ve modelleme programlarını kullanacak;·  Gömülü yazılım kullanarak (PIC,STM32,vb.) EPICS kontrol sistemine uygun cihazlar tasarlayacak;·  Baskı altında çalışabilecek katı zaman çizelgelerine uyabilecek;·  Görevleri öncelik sırasına koyabilecek ve organize edecek;· Başarılı olan adaylar, demet hattı elektromekanik sistemine, RF yapılara (Hızlandırıcı RF kaviteler, RF yükselteçler, zamanlama sistemleri, vb.) destek veren teknik ekibin parçası olacaktır.ARANILAN ÖZELLİKLER·  Kompleks problemleri anlayabilen ve çeşitli çözümler getirebilen.·  Tercihen FPGA ve VHDL hakkında temel bilgilere sahip.·  VNA, Spektrum analizör, osiloskop, sinyal jeneratörü gibi elektronik ölçüm ve test ekipmanlarını kullanabilen.·  Mikrodenetleyici veya mikroişlemci programlayabilen.(PIC, STM32,vb.)·  Temel düzey analog elektronik bilgisi olan.·  PCB tasarımı ve cihaz tasarımı yapabilen.·  Elektromanyetik teori ve ilgili temel fizik prensiplerine hakim.·  Tercihen elektromekanik sistemlerde tecrübesi olan (step motor, servo motor,vb.).·  Temel haberleşme protokollerine ve gerekli donanım mimarilerine hakim (RS232,I2C, PCIe,vb.)·  Linux/unix işletim sistemleri hakkında temel bilgisi olan.·  İyi derecede sözlü/yazılı ingilizce bilen.

Fizik (Beam Diagnostics)


GÖREV SORUMLULUKLARITemel sorumluluk, ışın hattı dedektörleri, veriişleme ve sunum ile çalışmak olacaktır. Ayrıca, başvuru sahiplerinden tümlaboratuvar faaliyetlerine aktif olarak katılmaları ve hızlandırıcı ile ilgilitüm alanlarda yardım ve uzmanlıklarını sunmaları beklenecektir. ARANILAN ÖZELLİKLER• Fizik Yüksek Lisans Programınıtamamlamış olmak,• Radyasyon, parçacık ve detektörfiziğinde iyi bir altyapıya sahip olmak,• Matematik ve sayısalprogramlamada güçlü altyapısı olması,• Orta düzeyde İngilizce konuşmabilgisi ve İngilizce bilimsel literatürü okuyabilme becerisine sahip olmak,• Sayısal verileri analiz etme vesunma becerisine sahip olmak,• Etkili problem çözme,kişilerarası ve iyi sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmakBaşvuru sahibinin aşağıdaki özellikleresahip olması tercih sebebidir.• Transkriptinin bir parçası olarakradyasyon, parçacık ve detektör fiziği dersleri almış olmak• Dedektörlerle ilişkililaboratuvar veya iş deneyimine sahip olmak• İngilizce ileri düzeyde konuşma becerisi,BAŞVURU İÇİNAşağıdakiler eksiksiz bir şekildezip dosyasına dahil edecektir.CV,Yüksek Lisans Diploma örneği,Ders transkriptinin kopyası,En az 1 referans mektubu ,Uygun bulunan adaylarİngilizce yüz yüze veyaçevrimiçi olarak yapılacak bir görüşmeye davet edilecektir.Tüm nitelikli adayların başvurularıciddi bir şekilde dikkate alınacaktır.

Fizik (Veri Analisti)


Adayın, dedektör çıktılarından simülasyonla üretilenverilere kadar bilimdeki her tür veri analiziyle çalışabilmesi bekleniyor. Ayrıca, başvuru sahiplerinden tüm laboratuvar faaliyetlerine aktif olarak katılmaları ve hızlandırıcı ile ilgili tüm alanlarda yardım ve uzmanlıklarını sunmaları beklenecektir. ARANILAN ÖZELLİKLER• Fizik Yüksek Lisans Programını tamamlamış olmak• Radyasyon, parçacık ve detektör fiziği dersleri almış olmak• Matematik ve sayısal programlamada güçlü bir altyapıya sahipolmak• İleri düzey İngilizce konuşma bilgisi ve İngilizce bilimselliteratürü okuma becerisine sahip olmak• Sayısal verileri analiz etme ve sunma becerisine sahip olmak• Python, FORTRAN, C/C++ gibi çeşitli programlama dilleri bilgisinesahip olmak• Etkili problem çözme, kişilerarası ve iyi sözlü ve yazılıiletişim becerilerine sahip olmakBaşvuru sahibinin aşağıdaki özellikleresahip olması tercih sebebidir:• Fizikte Doktora• ROOT Bilgisi• Nükleer veya parçacık fiziği veya benzeri konularda tezçalışması BAŞVURU İÇİNAşağıdakiler eksiksiz bir şekildezip dosyasına dahil edecektir.• Diploma kopyası• Ders transkriptinin kopyası• Referans mektubu•Özgeçmiş Uygun bulunan adaylarİngilizce yüz yüze veyaçevrimiçi olarak yapılacak bir görüşmeye davet edilecektir.Tüm nitelikli adayların başvurularıciddi bir şekilde dikkate alınacaktır.

Fizik (Veri İşleme Teknik Destek Personeli)


Tüm verilerin alınmasından, saklanmasından, işlenmesinden ve biçimlendirilmesinden sorumlu bir kişiye ihtiyaç vardır. Ayrıca, başvuru sahiplerinden tüm laboratuvar faaliyetlerine aktif olarak katılmaları ve hızlandırıcı ile ilgili tüm alanlarda yardım ve uzmanlıklarını sunmaları beklenecektir.ARANILAN ÖZELLİKLER• Fizik/Bilim veya Mühendislik alanında Lisans mezuniyeti• Modern bilimde pratik ölçüm teknikleri üzerine en az birders almış olmak ve buna eşlik eden bir laboratuvar kursu veya metroloji vehassas bilimde iş deneyimine sahip olmak• Matematik ve sayısal programlamada güçlü altyapıya sahipolmak• Temel İngilizce konuşma dili bilgisi ve İngilizce bilimselliteratürü okuma becerisine sahip olmak• Sayısal verileri analiz etme ve sunma becerisine sahipolmak• Etkili problem çözme, kişilerarası ve iyi sözlü ve yazılıiletişim becerilerine sahip olmakBaşvuru sahibinin aşağıdaki özellikleresahip olması tercih sebebidir:• Fizik/Bilim veya Mühendislik Yüksek Lisans Derecesi• Metroloji ve hassas bilimde iş deneyimi• Orta düzeyde İngilizce konuşma bilgisi BAŞVURU İÇİNAşağıdakiler eksiksiz bir şekildezip dosyasına dahil edecektir.CV,Yüksek Lisans Diploma örneği,Ders transkriptinin kopyası,En az 1 referans mektubu ,Uygun bulunan adaylarİngilizce yüz yüze veyaçevrimiçi olarak yapılacak bir görüşmeye davet edilecektir.Tüm nitelikli adayların başvurularıciddi bir şekilde dikkate alınacaktır.

Radyasyon Fiziği Teknik Destek Personeli


Hızlandırma istasyonu inşaatı kapsamında teknik destekelemanı olarak 2 kişi aranmaktadır. Temel sorumluluklar arasında radyasyonsimülasyonları, pratik ışın teşhisi ve simüle edilmiş çıktıların veri analiziyer alacaktır. Ayrıca, başvuru sahiplerinden tüm laboratuvar faaliyetlerineaktif olarak katılmaları ve hızlandırıcı ile ilgili tüm alanlarda yardım veuzmanlıklarını sunmaları beklenecektir.ARANILAN ÖZELLİKLER• Fizik/Bilim veya Mühendislik alanında Lisans mezuniyeti• Matematik ve sayısal programlamada güçlü altyapıya sahipolmak• Temel İngilizce konuşma dili bilgisi ve İngilizce bilimselliteratürü okuma becerisine sahip olmak• Sayısal verileri analiz etme ve sunma becerisine sahipolmak• Etkili problem çözme, kişilerarası ve iyi sözlü ve yazılıiletişim becerilerine sahip olmakBaşvuru sahibinin aşağıdaki özellikleresahip olması tercih sebebidir:• Fizik/Bilim veya Mühendislik Yüksek Lisans Derecesi• En az bir programlama dili hakkında iyi bilgi ve sayısalprogramlama deneyimi• Orta düzeyde İngilizce konuşma bilgisi BAŞVURU İÇİNAşağıdakiler eksiksiz bir şekildezip dosyasına dahil edecektir.CV,Yüksek Lisans Diploma örneği,Ders transkriptinin kopyası,En az 1 referans mektubu ,Uygun bulunan adaylarİngilizce yüz yüze veyaçevrimiçi olarak yapılacak bir görüşmeye davet edilecektir.Tüm nitelikli adayların başvurularıciddi bir şekilde dikkate alınacaktır.

Fizik Bölümü Doktora Adayları


GÖREV SORUMLULUKLARI Hızlandırıcı istasyonunun inşasının bir parçası olarak beş genç doktora öğrencisi arıyoruz. Temel sorumluluklar arasında hızlandırıcı ile ilgili veri analizinin yanı sıra ışın dinamiği simülasyonları, pratik ışın teşhisi, elektrik ve manyetik alan simülasyonları, çeşitli ışın hattı bileşenlerinin (solenoid, dipol, demet, radyo frekansı, güç kaynakları vb.)karakterizasyonu yer alacaktır. Ayrıca, başvuru sahiplerinden tüm laboratuvar faaliyetlerine aktif olarak katılmaları ve hızlandırıcı ile ilgili tüm alanlarda yardım ederek uzmanlıklarını göstermeleri beklenecektir. ARANILAN ÖZELLİKLER Nükleer / radyasyon fiziği ve / veya parçacık fiziği ve / veya hızlandırıcı fiziği derslerini tamamlamış olmak,Nükleer / radyasyon fiziği veya parçacık fiziği veya hızlandırıcı fiziği veya yakından ilişkili bir alan üzerine tez çalışması olan Fizik Yüksek lisansı yapmış olmak ,Bir Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümünde doktora öğrencisi olmak,İyi İngilizce dil bilgisi , Deneysel verileri herhangi bir çerçevede analiz edebilmek ,Etkili problem çözme, kişilerarası ve iyi sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak,BAŞVURU İÇİN Aşağıdakiler eksiksiz bir şekilde zip dosyasına dahil edecektir.CV,Yüksek Lisans Diploma örneği,Ders transkriptinin kopyası,En az 1 referans mektubu ,Araştırma ilgi alanları beyanı,Uygun bulunan adaylar İngilizce yüz yüze veya çevrimiçi olarak yapılacak bir görüşmeye davet edilecektir.Tüm nitelikli adayların başvuruları ciddi bir şekilde dikkate alınacaktır.

Genel Başvuru


Sizler de Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı ailesinin bir parçası olabilirsiniz.Bu ilan, Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı genel başvuru ilanıdır. Bu yolla yapılacak başvurular, kurumumuz bünyesinde doğabilecek fırsatlarda değerlendirmeye alınmak üzere saklı tutulacak; nitelik ve isteklerinize uygun pozisyonlar olduğu takdirde sizinle irtibat kurulacaktır.Teşekkür eder, kariyerinizde başarılar dileriz.

Stajyer İlanı


Zorunlu staj talepleriniz için bu yolla yapılacak başvurular, kurumumuz bünyesinde değerlendirmeye alınmak üzere saklı tutulacak; nitelik ve isteklerinize uygun pozisyonlar olduğu takdirde sizinle irtibat kurulacaktır.Teşekkür eder, kariyerinizde başarılar dileriz.